Khuyên Tai Bạc Thái S925 – KT11

125.000

Khuyên Tai Mạ Bạc Thái S925 Hình Chữ Cái

Kiểu khuyên tai: Dạng chuỗi
Chất liệu: Bạc Thái S925
Giới tính: Nam

Khuyên Tai Bạc Thái S925 – KT11

125.000