Khuyên Tai Bạc Thái S925 – KT03

115.000

Khuyên Tai Nam Mạ Bạc Thời Trang
Kiểu khuyên tai: Khuyên tai gài
Chất liệu: Bạc Thái S925
Giới tính: Nam

Khuyên Tai Bạc Thái S925 – KT03

115.000